خبرنامه شماره ۱۳۶۹فولاد، امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی منتشر شد.

شما می‌توانید جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعات شرکت فولاد مبارکه، فایل الکترونیکی خبرنامه شماره ۱۳۶۹ را از طریق این لینک دریافت نمائید.