شرکت پرداخت الکترونیک سامان(سپ) در بخش های سهم از مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی در گزارش بهمن ماه شاپرک رشد داشت.

 به گزارش روابط عمومی سپ و به نقل از گزارش بهمن ماه ۱۴۰۲ شاپرک، شرکت پرداخت الکتروینک سامان با رشد ۲٫۷۹ درصدی در سهم از تعداد ابزار پذیرش اینترنتی به عدد ۲۹٫۴۷ درصدی دست یافت تا همچنان رتبه نخست را در این حوزه در اختیار داشته باشد.

سپ همچنین در مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش تراکنش‌دار در حوزه سهم از تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز با سهم ۵۳٫۵۵ درصدی نسبت به سایر رقبا پیشتاز است.

این شرکت در بخش‌های سهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی نیز رشد ۰٫۲۳ درصدی و ۰٫۷۶ درصدی را تجربه کرد.

اطلاعات سهم بازار شرکت‌های PSP از تعداد کارت‌خوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان برای بهمن ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، پرداخت الکترونیک سامان در زمره سه شرکتی قرار دارد که بیشترین سهم از بازار را از این منظر در اکثر استان‌های کشور در اختیار دارد و در شاخص اثربخشی مبلغ کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی به رقم ۱٫۲۶۷ رسید و این عدد نشان‌دهنده این است که جذب مجموع مبلغ تراکنش‌های این شرکت روی کارت‌خوان‌ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایش از کل کشور است.

براساس این گزارش بالاترین تغییر در شاخص اثربخشی مبلغ کارت‌خوان فروشگاهی تراکنش‌دار نیز با افزایش ۰٫۰۲۱ درصدی به سپ تعلق دارد.