شرکت تامین سرمایه خلیج فارس مجموع درآمد ارائه خدمات محقق شده تا پایان آذرماه سال جاری را دو هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال اعلام کرد.

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس مجموع درآمد ارائه خدمات محقق شده تا پایان آذرماه سال جاری را دو هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال اعلام کرد.

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس طی اطلاعیه‌ای در کدال جمع درآمد ارائه خدمات محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه را بیش از دو هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال اعلام کرد که بیش از ۴۰۱ میلیارد آن مربوط به ماه آذر بوده است.

براساس این گزارش، درآمدهای ارائه خدمات محقق شده شامل درآمد تعهد پذیره‌نویسی معادل ۶۷۴ میلیارد ریال، درآمد بازارگردانی بیش از یک هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال، درآمد سبدگردانی ۳ میلیارد ریال، درآمد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبلغ ۲۸۶ میلیارد ریال، درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش بیش از ۱۴ میلیارد ریال و درآمد ارزشیابی سهام معادل ۱۰ میلیارد ریال بوده است.

همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های «تفارس» شامل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سود سپرده بانکی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ معادل یک هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۱۴۷ میلیارد ریال آن متعلق به آذرماه است.