شرکت تامین سرمایه خلیج فارس از رشد ۳۰۷ درصدی درآمدهای عملیاتی خود طی ۹ ماه ابتدای امسال خبر داد.

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۲ به صورت حسابرسی نشده، درآمدهای عملیاتی خود را با رشد ۳۰۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته مبلغ سه هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال اعلام کرد.

این شرکت درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ را بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده بود و تا پایان سال نیز مبلغ یک هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال محقق کرد.

براساس این گزارش، سود عملیاتی «تفارس» برای ۹ ماهه ابتدای امسال با ۲۴۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بیش از دو هزار و ۹ میلیارد ریال شناسایی شده است. همچنین سود خالص این شرکت مبلغ یک هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال اعلام شده که در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته رشد ۲۱۷ درصدی را نشان می‌دهد که همین امر موجب افزایش سود هر سهم به میزان ۵۹ درصد به لحاظ سرمایه جدید شده است.

بر همین اساس، تامین سرمایه خلیج فارس توانست طی ۹ ماه ابتدای امسال با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال مبلغ ۱۸۴ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کند. این در حالی است که «تفارس» سود هر سهم سال ۱۴۰۱ را با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال، مبلغ ۱۱۶ریال اعلام کرده بود.