سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه شرکت بیمه “ما” از مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال را صادر کرد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بیمه “ما”، در پی موافقت بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت بیمه “ما” از ۸ هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای افزایش خواهد یافت.

گفتنی است تحقق افزایش سرمایه بیمه “ما” پس از مجوز بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، منوط به تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام خواهد بود که مقرر است به زودی برگزار شود.