مهندس علی تنوره سرپرست این شرکت از افزایش سهمیه خرید الکل دواتیل هگزانول این شرکت از طریق بورس خبر داد.

مهندس تنوره افزود: پس از تلاش و پیگیری‌های فراوانی که طی چند وقت اخیر صورت گرفت، سرانجام موفق به اخذ موافقت جهت افزایش دریافت الکل مورد نیاز به میزان ۹۳ درصد شدیم که از ۲۸۹ تن سهمیه اولیه به ۵۵۷ تن رسید.

الکل دواتیل هگزانول مواد اولیه تولید دی اکتیل فتالات (DOP) می باشد که به عنوان روان کننده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.