در پی سیاست های کلان مدیرعامل شرکت پتروشیمی هنگام مبنی بر اولویت دادن و تکریم نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت، این شرکت بالاترین رتبه با معیار دلبستگی و اشتیاق کاری در میان شرکت های طرح در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از دیدگاه کارکنان را کسب کرد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی هنگام، این شرکت در طرح سنجش میزان رضایتمندی و دلبستگی کارکنان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به بالاترین رتبه دست یافت.

گفتنی است، دکتر غلامرضا جمشیدی با تشکیل کمیته فرهنگی و خانواده، جلسات منظم با مدیران، برگزاری جلسات متعدد با کارکنان و نمایندگان آنها، اهمیت دادن نسبت به حضور در مراسم گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی و با سیاست گذاری در خصوص مسائل کلان تلاش در رفع موانع حوزه منابع انسانی و دغدغه های کارکنان داشته است.

همچنین از دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش میزان رضایت کارکنان و ایجاد دلبستگی سازمانی در شرکت پتروشیمی هنگام می توان به سبک مدیریت و افزایش ارتباط و تعامل کارکنان با مدیریت و مدیران، هم افزایی ارتباط بین کارکنان، بهبود شرایط کاری، افزایش پویایی در محیط کار با برگزاری جشن ها و مسابقات ورزشی متنوع در جهت افزایش انگیزه و بهبود روحیه کارکنان اشاره کرد.