کامبیز زیارانی مدیر شعبه شرق تهران با اشاره به رشد ۴۸ درصدی فروش حق بیمه در این شعبه در ۱۰ ماهه سال جاری گفت: تعداد بیمه نامه صادره در این مدت ۱۳۱ هزار فقره بوده که با حق بیمه ۴۸۴۰ میلیارد ریال همراه بوده است.

مدیر شعبه شرق تهران  افزود: بیشترین رشد فروش در رشته های مسئولیت و بدنه با ۷۴ درصد و حمل کالا با ۷۰ درصد بوده است.
در حوزه پرداخت خسارت نیز تا بهمن ماه حدود ۲۰ هزار پرونده تشکیل و معادل ۲۴۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است که بیشترین مبلغ در بیمه های اتومبیل و رشته های ثالث و بدنه بوده که حدود ۲۱۳۰ میلیارد ریال می باشد.
زیارانی با اشاره به وجود ۱۳۰ نماینده فعال در این شعبه گفت: به طور میانگین روزانه ۳۳۰ میلیارد ریال پرداختی در این شعبه داریم.وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای وصول مطالبات شرکت خبر داد و گفت: این کارگروه با مشارکت بخش حسابداری و صدور تشکیل شده و به طور مستمر جلسات فنی و کارشناسی برگزار می کند.
مدیر شعبه شرق تهران افزود: بر اساس سیاست ها و استراتژی تنظیم شده در هیات مدیره شرکت و تشکیل کارگروه ویژه وصول مطالبات در این شعبه ، با استفاده از هوش تجاری و سامانه های آماری فعالیت نمایندگان در هر ماه پایش و عملکرد آن ها سنجیده می شود و اقدامات لازم و متناسب در جهت وصول مطالبات برنامه ریزی و اجرا می گردد. این امر باعث شد تا این شعبه در سال جاری فاقد هرگونه بدهی سنواتی باشد و جای دارد از همت و تلاش همکاران شعبه و همچنین همدلی و همراهی همکاران نمایندگان تشکر نمایم.