فروش بیمه نامه زندگی شوکا از سه هزار و سیصد میلیارد تومان عبور کرد.

 به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل، بیمه البرز که از ابتدای خرداد ماه سال جاری، طرح شوکا را به عنوانی محصولی جدید به بازار ارائه کرد، توانست با عملکردی درخشان ظرف مدت ۹ ماه بیش از ۳ هزارو سیصد میلیارد تومان بیمه نامه شوکا را بفروش برساند که این مهم نشان دهنده اعتماد هموطنان به بیمه های زندگی و این محصول با کیفیت است.
شایان ذکر است بیمه البرز روزانه بطور میانگین ۲۰ میلیارد تومان بیمه نامه زندگی شوکا در سراسر کشور صادر می کند و انتظار می رود سهم ۲۲ درصدی این محصول از پرتفوی شرکت، تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد برسد.