بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره ۰۲٫۲۶۴۷۹۴ به تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۸ خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۷۷۶۷۰‏/۰۱ مورخ ۳۰‏/۳‏/۱۴۰۱ موضوع ابلاغ احکام مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، همانگونه که مستحضرند وفق بند (الف) ماده (۱۸) آن قانون؛ سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فن‌آوریها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مستثنی شد و به عنوان فعالیت بانکی تلقی گردید. 

لیکن مؤسسات اعتباری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شدند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج از آن اقدام نمایند. خاطرنشان می‌سازد به استناد حکم قانونی مذکور، «دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (١٨) قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در جلسه مورخ ٢٠‏/١٠‏/١۴٠١ شـورای راهبـری فنـاوری¬ها و تولیدات دانش‌بنیان مصوب گردید که وفق ماده (۱۲) آن مقرر گردید بانک مرکزی با همکاری معاونت علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی، چهارچوب ضوابط سرمایه‌گذاری مشترک مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین و ابلاغ نماید. 

با عنایت به مراتب مذکور، این بانک با همکاری معاونت علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی،«ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی» را تدوین نمود که در جلسه مورخ ۲۲‏‏‏‏‏/۹‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 

به موجب دستورالعمل مذکور، مؤسسه اعتباری مجاز است با رعایت مفاد دستورالعمل، در یک شرکت پروژه فن‌آور، نوآور و یا دانش‌بنیان، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه‌گذاری نماید. همچنین حداکثر سهم مشارکت مؤسسه اعتباری در مصادیق سرمایه‌گذاری مذکور، ۴۰ درصد می‌باشد. ضمن آن که، سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری صرفاً در مرحله پذیره‌نویسی (انتشار، تأسیس یا افزایش سرمایه) مجاز است. علاوه بر این، مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در اساسنامه، امیدنامه، ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد و نکته شایان ذکر دیگر آن که، سرمایه‌گذاری موضوع دستورالعمل حاضر، توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری ممنوع است.

لذا ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط موصوف به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسـریع و بـا لحــاظ مفــاد بخشــنامه شـماره ١۴٩١۵٣‏‏‏‏‏/٩۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شـده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏‏‏‏