رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد از افزایش ظرفیت ۴۰ میلیون تنی تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور گفت: در حال حاضر ما ۲۲ میلیون تن، تولید شمش داریم در بهترین حالت ۱۰ میلیون آن داخل کشور مصرف می شود به طوری که ۱۲ میلیون تن صادرات داریم.

او گفت: متاسفانه عوارض صادرات و معافیت از مالیات را که می تواند مشوق باشد را برمی دارند، به طور کلی تولید افزایش یافته است اما محدودیت صادرات می گذارند.

سبحانی گفت: تولید فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است اگر سال ۱۴۰۳ محدودیت گاز طبق روال امسال باشد و  اوضاع بهبود پیدا کند ظرفیت ۱۰ میلیون تنی خواهیم داشت  و اگر محدودیت در زمینه گاز و برق نداشته باشیم این رقم به ۴۰ میلیون تن می رسد.