طی حکمی از سوی مدیرعامل پترول، عبدالرحیم قنبریان به عنوان مشاور مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد.

 به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی پترول، عبدالرحیم قنبریان طی حکمی از سوی رشید قانعی، مدیرعامل پترول به عنوان  مشاور مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد.

در این حکم آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای عبدالرحیم قنبریان

نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند حضرتعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

منصوب میشوید.

دوام توفیقات جنابعالی را در خدمت به کشور عزیزمان تحت ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) از

خداوند تعالی خواستارم.

رشید قانعی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

تجارت گردان | عبدالرحیم قنبریان، مشاور مدیرعامل پترول