گزارشات اخیر، شرکت فولاد سنگان با استفاده از استراتژی‌های بومی سازی، توانسته است عملکرد مثبتی را در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نمایش بگذارد.

به گزارشات اخیر، شرکت فولاد سنگان با استفاده از استراتژی‌های بومی سازی، توانسته است عملکرد مثبتی را در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نمایش بگذارد. طبق گزارشات منتشر شده، این شرکت در نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز عملکرد قابل توجهی داشته است.

یکی از نقاط قوت این عملکرد، صرفه جویی ارزی بالغ بر ۱۱ میلیون یورو در دوره مذکور بوده است. با اجرای برنامه‌های بومی سازی، فولاد سنگان به بهبود روند تولید و مدیریت مصرف منابع پرداخته و در نتیجه، موفق به کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری گردیده است.

تاکنون، عملکرد شرکت در سه سال گذشته نشان دهنده تعهد و تلاش مداوم تیم مدیریتی برای بهبود عملکرد و تحقق اهداف مالی مشخص شده است. این اقدامات بومی سازی، همچنین به حفظ و ارتقاء سطح فناوری و کیفیت تولیدات شرکت کمک کرده‌اند.

به طور خلاصه، عملکرد مثبت شرکت فولاد سنگان در زمینه بومی سازی، علاوه بر صرفه جویی ارزی، نمایانگر تعهد و کارآمدی در راستای اهداف اقتصادی و محیط زیستی است.

شاخص‌های عملکرد بومی سازی شرکت فولاد سنگان در دوره‌های گذشته

همچنین شرکت فولاد سنگان با تمرکز بر بومی سازی، در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ عملکرد قابل توجهی داشته است. این مؤشرات نشان می‌دهند که شرکت با اجرای برنامه‌های بومی سازی در دوره‌های مختلف، به بهبود عملکرد و افزایش تعداد تجهیزات و قطعات خود پرداخته است.

 • عملکرد در سال ۱۳۹۹:
  تعداد ۴۲ قطعه با مشخصه بومی سازی
 • عملکرد در سال ۱۴۰۰:
  افزایش به ۲ تجهیز و ۵۲ قطعه با توجه به بومی سازی
 • عملکرد در سال ۱۴۰۱:
  ارتقاء به ۵ تجهیز و ۱۰۶ قطعه با تأکید بر بومی سازی
 • عملکرد در سال ۱۴۰۲ در ۹ ماهه اول:
  ۴ تجهیز و ۹۴ قطعه با استمرار تدابیر بومی سازی

این افزایش تعداد تجهیزات و قطعات، نه تنها نشانگر تلاش‌های فعال شرکت در جهت بومی سازی است بلکه تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد کلان شرکت و افزایش توان تولیدی آن داشته است.

پیشرفت موفق شرکت فولاد سنگان در زمینه مهندسی معکوس

شرکت فولاد سنگان با تمرکز بر مهندسی معکوس، در سال‌های اخیر نتایج قابل توجهی در ارتقاء عملکرد خود اعلام کرده است. به گزارشات منتشر شده، این شرکت در دوره‌های مختلف، تعداد دفترچه‌های فنی خود را افزایش داده و نشان داده که مهندسی معکوس در بهبود فرآیندها و کیفیت محصولات آن نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.

 • عملکرد در سال ۱۳۹۹:
  ۷۵۰ دفترچه فنی
 • عملکرد در سال ۱۴۰۰:
  افزایش به ۱۲۳۸ دفترچه فنی
 • عملکرد در سال ۱۴۰۱:
  دستیابی به ۱۶۰۴ دفترچه فنی با تمرکز بیشتر بر مهندسی معکوس
 • عملکرد در سال ۱۴۰۲ در ۹ ماهه اول:
  حفظ موفقیت با ۱۳۱۸ دفترچه فنی

این افزایش نشانگر تلاش‌های فعال شرکت در جهت مهندسی معکوس است که به ارتقاء دانش فنی و بهبود مستمر فرآیندها و محصولات منجر شده است.

پیشرفت قابل توجه برنامه بومی سازی فولاد سنگان در سال ۱۴۰۲

همچنین برنامه بومی سازی شرکت فولاد سنگان در سال ۱۴۰۲ نتایج بسیار قابل توجهی را در سه زمینه مهندسی معکوس، بومی سازی قطعات و تجهیزات، و صرفه جویی ارزی حاصل کرده است.

 • مهندسی معکوس:
  با دستیابی به ۱۶۵۰ مدرک فنی، شرکت فولاد سنگان نشان داده است که مهندسی معکوس در بهبود فرآیندها و ارتقاء دانش فنی این شرکت نقش بسیار مؤثری داشته است.
 • بومی سازی قطعات:
  با تولید ۱۲۰ قطعه به‌صورت بومی سازی، شرکت در جهت توسعه صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات گام مثبتی برداشته است.
 • بومی سازی تجهیزات:
  افزایش به ۵ تجهیز نشان از تلاش‌های شرکت در جهت استقلال فناوری و تجهیزات داخلی است.
 • صرفه جویی ارزی:
  با صرفه جویی بالغ بر ۱۱میلیون یورو، شرکت توانسته است به بهبود هزینه‌ها و تقلیل وابستگی به ارز خارجی برسد.

این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده تعهد شرکت به توسعه پایدار و استفاده هوشمندانه از منابع است.