شرکت ‌ملی صنایع مس ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه بومی سازی و ساخت دستگاه های حفاری مغزه گیری اکتشافی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش رویداد شرق به نقل از مس پرس، این تفاهم نامه با هدف مشارکت و فراهم کردن بستر همکاری متقابل در زمینه بومی سازی و ساخت داخل دستگاه های حفاری مغزه گیری اکتشافی به امضای دکتر امیر خرمی شاد، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و دکتر سید محمد موسوی،معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزیر صمت رسید.

بر اساس این گزارش، اجرای پروژه بومی سازی و ساخت داخل ۲۰ دستگاه حفاری مغزه گیری با ظرفیت حفاری تا ۱۲۰۰ متر و تا ۲۴۰۰ متر در دو فاز از جمله مفاد مهم این تفاهم نامه به شمار می رود.
بر مبنای فاز نخست تفاهم نامه، تعداد ۱۰ دستگاه حفاری مغزه گیری با ظرفیت حفاری تا ۱۲۰۰ متر به عنوان آغاز همکاری و مشروط بر اخذ مجوز ساخت از سوی وزارت صمت، توسط شرکت ملی مس در چارچوب ضوابط و دستوالعمل های شرکت خریداری خواهد شد. همچنین در صورت موفقیت فاز نخست از لحاظ کیفیت، قیمت مناسب، زمان تحویل، تامین قطعه و خدمات پس از فروش، فاز دوم همکاری برای ساخت ۱۰ دستگاه حفاری مغزه گیری برای حفاری در عمق های بیش از ۱۲۰۰ متر و تا ۲۴۰۰ متر برنامه ریزی و اجرایی خواهد شد.
در حالی که کاهش ارزبری از طریق توسعه بومی سازی و داخلی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی دستگاه های حفاری اکتشافی در این تفاهم نامه لحاظ شده، مدت زمان همکاری دو طرف در گام اول دو سال است و در صورت توافق، زمان یادشده تمدید خواهد شد.
گفتنی است، این تفاهم نامه در راستای تدابیر و منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیت ها، ایجاد هم افرایی و تحقق اقتصاد پویا با هدف بهره مندی از ظرفیت  و توان ساخت داخل امضا شده است.