دکتر آیت اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه، از پیشرفت‌های قابل توجه در بخش تامین مالی و تحویل واحدهای مسکونی نیروهای مسلح کشور خبر داد گفت: تمامی واحدها بدون هیچ وقفه‌ای در جریان ساخت قرار دارند و این فرآیند با سرعت و دقت بالا در حال انجام است. دکتر ابراهیمی تأکید کرد که حتی در زمینه تخصیص واحدها نیز، بانک سپه موفق به ارائه تسهیلات و تقسیط آن‌ها شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد که تمامی این فعالیت‌ها طبق مقررات بانکی و بدون هیچ مانعی در حال پیشرفت است.