در دوره گذشته تا کنون، فولاد مبارکه با استفاده از ابزارهای متنوع توانسته است منابع مالی خود را تامین کرده و با بانک های استان، به ویژه بانک ملت و تجارت، همکاری فعّالی داشته باشد. همچنین با حرکت به سمت خزانه‌داری یکپارچه و توسعه زیرساخت‌های سیستمی، گروه به منظور کاهش نرخ تامین مالی و بازگشت انضباط مالی، اقدامات گسترده‌ای را آغاز کرده است. این اقدامات شامل ارائه صورتهای مالی تلفیقی بدون بند شرط به مجمع عمومی صاحبان سهام، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با بانک‌های تجارت، رفاه، ملی، و صادرات، و اخذ مجوز انتشار اوراق بدهی به ارزش ۱۵٫۰۰۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه می‌شود.

علاوه بر این، در حوزه فناوری مالی (FinTech)، مبارکه در طرح‌های جدید قصد دارد به‌تدریج آن‌ها را معرفی کند. این شرکت با تمرکز بر فناوری‌های نوین مالی، به دنبال ارتقاء خدمات و سرویس‌های خود در حوزه مالی می‌باشد. انتظار می‌رود که این طرح‌های جدید، گام مهمی در جهت تحول و نوآوری در صنعت FinTech ایفا کنند .

همچنین گروه فولاد مبارکه با ارتقاء سیستم مالی خود، اقدام به تدوین اهداف و برنامه‌های ویژه مالی نموده است. این تدابیر به منظور بهبود راهبری، کنترل و هدایت مالی در داخل گروه انجام شده و به منظور رشد هماهنگ تمامی شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام گرفته است که با اهداف عالی گروه همخوانی داشته باشد. برگزاری جلسات حضوری و ایجاد فرصت‌های ارتباط مستقیم با مدیران به منظور ارائه مشاوره‌های مالی، به ویژه در زمینه کنترل هزینه‌ها، از جمله تدابیری است که گروه فولاد مبارکه به عنوان بخشی از برنامه‌های خود اجرا نموده است. همچنین، با توجه به تحولات بزرگ حسابداری و مالی، گروه فولاد مبارکه به انتقال دانش به تمامی اعضای گروه پرداخته و اطلاعات به دست آمده از تحولات مالی را در کل گروه منتقل کرده است. این اقدامات با هدف افزایش کارایی و بهبود عملکرد مالی گروه انجام شده و نقطه تاکید بر ارتقاء سیستم مالی به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک گروه فولاد مبارکه قرار گرفته است.