در جریان گشایش مرکز نوآوری و دفتر همکاری فولاد مبارکه در دانشگاه اصفهان، اقدامات گسترده‌ای در راستای استراتژی محوری این شرکت انجام شد. این مراکز نوآوری با هدف تعامل و ارائه راه حل برای چالش‌های صنعت فولاد، از ظرفیت علمی ارزشمند اساتید و نخبگان بهره‌مند شده و تمرکز توانمندی‌های دانشگاه را در یک محل گردآوری کرده‌اند تا به حل چالش‌های صنعت کمک کنند.

زیرساخت‌های ایجاد شده به منظور تبدیل اصفهان به قطب نوآوری و فناوری کشور، شامل ایجاد مراکز توسعه نوآوری در دانشگاه‌ها، بررسی بیش از ۱۲۰۰ پایان‌نامه، تخصیص گرنت‌های دانشگاهی به دانشجویان و اساتید، و گشایش ۵ مرکز نوآوری با سرمایه‌گذاری و همت فولاد مبارکه و همکاری با دانشگاه‌ها می‌باشد.

مراحل طرح و ایده در نظام نوآوری فولاد مبارکه شامل ایده و طرح اولیه، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی است. با تصویب بیش از ۸۵ گرنت در دانشگاه اصفهان با حمایت فولاد مبارکه، این ایده‌ها به مرحله عملیاتی شدن و در فرایند شتاب‌دهی (MSTID) قرار گرفته‌اند. در این مسیر، استفاده از فناوری‌های نوین مانند فولاد سبز و بهره‌گیری از منابع کم‌عیار در فرایند تولید فولاد نیز از جمله دستاوردهای این نظام نوآوری محسوب می‌شود.

تجارت گردان | فولادینفو / هدف والای فولاد مبارکه؛ تبدیل اصفهان به قطب نوآوری و فناوری کشور