معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فولاد اکسین خوزستان یکی از صادرکنندگان برتر کشور است، گفت: فولاد اکسین علی رغم همه فراز و نشیب های سالیان قبل اکنون مسیری خوب و درستی را در پیش گرفته است.

علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری که امروز در نمایشگاه بین المللی نفت در غرفه شرکت فولاد اکسین خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: فولاد اکسین باید با حوزه های اطراف خود و به ویژه دستگاه های درون سیستمی هلدینگ ها و یا دیگر دستگاه های وزارت خانه هم افزایی داشته باشد.

وی افزود: در این زمینه در کمترین حالت باید میان شرکت فولاد اکسین و لوله سازی اهواز که از یک خانواده هستند باید نزدیکی و همکاری مناسبی شکل بگیرد تا این شرکت ها با هم افزایی بتوانند عملکردی موفق تر داشته باشند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشازه به بحث میزهای صادراتی گفت: سال گذشته تلاش کردیم تا زیرساختی برای میزهای صادراتی فراهم شود. اگر قرار باشد اتفاق منحصر به فردی برای صنایع رخ دهد و یک جهشی در این راستا شکل بگیرد نیازمند این است که صنایع درک درستی از صادرات داشته باشند.

عسگریان عنوان کرد: باید زنجیره ای شکل بگیرد که به کمک آن بتوانیم زمینه مناسبی را برای صادرات فراهم کنیم و به ویژه به کشورهای اطراف صادرات داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فولاد اکسین خوزستان یکی از صادرکنندگان برتر کشور است، افزود: همه کشورهای جنوب خلیج فارس به فولاد و به ویژه فولاد عریض نیازمند هستند و باید به صادرات به این کشورها توجه ویژه داشته باشیم.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: فولاد اکسین علی رغم همه فراز و نشیب های سالیان قبل اکنون و در سال گذشته مسیری خوب و درستی را در پیش گرفته است و این موقعیت یک فرصت ممتاز است که توسط مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

وی در پایان گفت:در شرایط تحریم ناجوانمردانه،همه ما مدیون زحمات و کوشش شبانه روزی تمام کارگران ایران زمین هستیم،کارگران شرکت فولاد اکسین خوزستان افتخار ایران هستند،ما خوشحالیم که مدیریت فعلی شرکت فولاد اکسین نگاه ویژه ای به مجموعه کارگری خود دارد و افزایش روحیه آنها را اولویت اصلی می داند.