معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه، به بیان دستاوردهای این شرکت در راستای اصول تعالی و بهبود استانداردهای جهانی پرداخت. وی با اشاره به حضور فعال شرکت از سال ۸۲، تأکید کرد که تعالی سازمانی به عنوان یک الگوی کلیدی، در همسوسازی فعالیت‌ها و دستیابی به نتایج مطلوب نقش مؤثری داشته است

در بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه، از تعهد طولانی مدت این شرکت به اصول تعالی سازمانی و پیشرفت‌های حاصل از آن خبر داد و گفت: فولاد مبارکه از سال ۸۲ تاکنون در این همایش‌ها حضور فعال داشته و همواره در پی بهبود و ارتقاء استانداردهای خود بر اساس الگوهای جهانی بوده است.

هرندی افزود: تعالی سازمانی نه تنها تصویری از وضعیت کنونی فولادمبارکه را ارائه می‌دهد، بلکه ما را در جهت همسوسازی فعالیت‌هایمان با الزامات الگوی تعالی در تمامی معیارها و حوزه‌ها، از جمله منابع و رهبری، یاری می‌رساند تا نتایج مطلوب‌تری را کسب کنیم.