مدیرعامل بانک مسکن از افتتاح حساب یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۴۲ نفر در بانک مسکن خبر داد و گفت: قرارداد تسهیلاتی ۳۲۳ هزار و ۴۰۱ واحد در بانک مسکن منعقد شده است.

عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با وزارت راه و شهرسازی، روند ارایه تسهیلات نهضت ملی مسکن را توسط آن بانک توضیح داد و گفت: طبق آمارها تاکنون یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۴۲ نفر در بانک مسکن، افتتاح حساب کردند.

مدیرعامل بانک مسکن میزان قرارداد تسهیلاتی منعقد شده در آن بانک را از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن  تاکنون معادل ۳۲۳ هزار و ۴۰۱ واحد به مبلغ ۱۴۰ هزار و ۷۲۹ میلیاردتومان عنوان کرد.

حسینی توضیح داد: تاکنون ۱۲۸ هزار و ۳۶۵ میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۷۶ هزار و ۵۲۸ میلیاردتومان از محل تسهیلات و ۵۱ هزار و ۸۳۷ میلیاردتومان از محل آورده متقاضیان است.