مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد تسهیلاتی ۹۹ هزار و ۱۰۰ واحد خودمالکی نهضت ملی مسکن در آن بانک خبر داد.

عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روند ارایه تسهیلات خودمالکی توسط آن بانک را از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد و گفت: طبق آمارها تاکنون قرارداد خودمالکی ۹۹ هزار و ۱۰۰ واحد به امضا رسیده است.

مدیرعامل بانک مسکن مبلغ قرارداد منعقده شده ۹۹ هزار و ۱۰۰ واحد را معادل ۳۲ هزار و ۵۵۲ میلیاردتومان عنوان کرد.

حسینی توضیح داد: بانک مسکن از محل تسهیلات خودمالکی تاکنون ۲۵ هزار و ۹۴۸ میلیاردتومان به حساب سازندگان پرداخت کرده است.

گفتنی است، تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به مالکان پرداخت می‌شود.