مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان با حضور نمایندگان اعضا و با موضوع بررسی طرح تملک دارایی های سرمایه ای منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این مجمع مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امو اقتصادی و دارایی، رئیس و اعضای هیئت عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی حضور داشتند درباره موضوعاتی مانند بیمه، قفسه‌بندی، خرید و ساخت انبارها، بودجه تملک دارایی سرمایه ای و سایر موضوعات پرداخته شد و اعضا در این موارد تبادل نظر کردند.

در این جلسه سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه کار کردن در اموال تملیکی نسبت به سایر دستگاه‌ها بسیار طاقت فرسا است، گفت: از نظر امکانات، نیروی انسانی در مضیقه قرار دارد و دریافتی حقوق کارکنان پایین است. 

در ادامه نشست مجمع، عباس پوریانی نماینده قوه قضاییه در هیئت عالی نظارت بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز خطاب به مدیرکل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، نسبت به کمبود امکانات و تجهیزات در سازمان و استان ها گلایه کرد و خواستار رسیدگی و اهتمام ویژه وزارتخانه نسبت به حل این مسائل شد.