محسن اصلاحی سرپرست اموربازرگانی پتروشیمی اروند شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ مدیرعامل این شرکت طی حکمی، محسن اصلاحی را به عنوان سرپرست اموربازرگانی این شرکت منصوب کرد. محمدرضا کریمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند در این حکم خطاب به محسن اصلاحی آورده است: نظر به شایستگی،تجارب،تعهد و تخصص ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست امور بازرگانی شرکت پتروشیمی اروند منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد و تکیه بر اصول کرامت انسانی، شایسته سالاری و همچنین برنامه ریزی لازم در راستای پیشبرد اهداف شرکت مبتنی بر تعامل باسایر مدیران و روسای شرکت و انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید. گفتنی است؛ محسن اصلاحی پیش از این رئیس فروش و بازاریابی شرکت پتروشیمی اروند بوده است.