​همزمان با پانزدهم اسفندماه، برخی اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد بانک با غرس نهال در محوطه برج سپهر بانک صادرات ایران، روز درختکاری را گرامی داشتند.

یاسر مرادی و محمد رضا حسین‌زاده اعضای هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران و همچنین محمدزمان محمدرئیسی معاون مهندسی و پشتیبانی و برخی دیگر از مدیران ارشد این بانک همزمان با فرارسیدن ۱۵ اسفندماه و روز درختکاری، با حضور در محوطه برج سپهر به نشانه احترام به طبیعت و لزوم توجه به محیط زیست چند نهال غرس کردند.

کاشتن درخت به عنوان یکی اقدامات سمبلیک به منظور اهمیت دادن به فضای سبز و محیط زیست جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ سازمانی بانک صادرات ایران دارد و همه ساله در این روز مراسم ویژه‌ای برای آن در محوطه برج سپهر برپاست.