مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حکمی رضا بهرامی را به عنوان مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای این سازمان منصوب کرد.

 به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در حکم سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آمده است: برنامه ریزی در راستای تحقق خط مشی و اهداف قانونی سازمان با توجه به دوران تحول دولت و پیشنهاد راهکارهای حقوقی برای تحقق اهداف سازمان، طرح شکایات کیفری و دعاوی حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاع از حقوق سازمان و بررسی قراردادهای منعقده سازمان و چندین مورد مهم دیگر که اجتهادی در پایان این حکم ایفای وظایف نمایندگی سازمان در کلیه امور حقوقی و انجام وظیفه به عنوان نماینده حقوقی سازمان در مراجع قضایی، اداری و نهادهای دولتی را از اهم مطالبات خود برشمرده است.