در سال های اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با تحلیل نقشه ها و برنامه های دشمنان انقلاب اسلامی برای وارونه جلوه دادن حقایق و دلسرد نمودن مردم از انقلاب و نظام، بر ضرورت امیدآفرینی و نشاط بخشی در جامعه تاکید فرموده اند. دقیقا در نقطه مقابل تلاش دشمن که برای ناامید کردن مردم برنامه ریزی می کند تزریق امید به جامعه بعنوان راهبردی اصولی و ضروری می بایست مورد توجه قرار بگیرد.

در این میان نقش نهاد روابط عمومی در سازمانها، نهادها و شرکتهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. از یکسو انعکاس دستاوردها، موفقیت ها و پیشرفت ها و انتقال آن به افکار عمومی و از سوی دیگر کسب نظرات و دیدگاههای مردم و انعکاس آن به مدیران و متولیان امر رسالت مهمی است که روابط عمومی ها به دوش می کشند.

در سال های اخیر به موازات تحریم های گسترده و ظالمانه آمریکا، بنگاه های خبرپراکنی متعددی در خارج و گاهی داخل کشور سعی کرده اند تا با القای ناکارامدی، سیاه نمایی و کوچک شمردن پیشرفتها در عرصه های مختلف، میان مردم و نظام اسلامی زاویه ایجاد کنند. در چنین شرایطی بار اصلی و مهم حفظ انسجام اجتماعی، وحدت ملی و رابطه میان ملت و نظام از یکطرف بعهده مسئولان بخش های مختلف کشور بواسطه عملکردشان و از طرف دیگر برعهده ی روابط عمومی ها بواسطه ی انعکاس مطلوب و حرفه ای تلاش ها و دستاوردها بوده است.

نکته حائز اهمیت آنست که برون داد عملکرد روابط عمومی صرفا بر نوع نگاه مردم به یک دستگاه، سازمان و یا شرکت محدود نمی شود بلکه بر امیدواری آنها نسبت به خدمات و پیشرفت های نظام می افزاید.

سرلوحه قراردادن اصول مهم اخلاقی چون صداقت و راستگویی، استفاده از ابزار روز و تکنولوژی های رسانه ای و همگام شدن با تحولات در عرصه ارتباطات و ایجاد تحول در عملکرد روابط عمومی ها به لحاظ محتوایی می تواند اثربخشی روابط عمومی ها بر افکار عمومی را دوچندان کند، ضمن آنکه به نظر می رسد یک تغییر رویکرد جدی در روابط عمومی ها به سمت روایتگری ضروری است.

رویکرد سنتی به روابط عمومی مبتنی بر انعکاس آماری و تصویری عملکردها با استفاده از ابزار قدیمی رسانه ای بوده است اما در عصر جدید با روایتگری می توان عملکرد موثرتری در انعکاس عملکردها و دستاوردها داشت بویژه با استفاده از ابزار جدید رسانه ها و شبکه های مجازی. ازاین رو تولید محتوای مبتنی بر روایت می تواند دشواری ها، تلاش ها، کیفیت فعالیت ها و فرایند به ثمررسیدن آنها را بخوبی به تصویر بکشد و مخاطبان ارتباط عینی تری با فعالیت های بخش های مختلف برقرار کنند و نوعی همدلی را میان مردم و مسئولان برانگیزد.

امیدواریم روابط عمومی ها با درک عمیق از شرایط روز جامعه و نقش بی بدیل خود در صیانت از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، در مسیر حرفه ای تر شدن و تلفیق دانش و تکنولوژی روز و نهایتا امیدبخشی به جامعه بیش از پیش موفق باشند و با بازنمایی واقعیت ها و انعکاس دستاوردهایی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی بدست می آیند زمینه های هم افزایی و شکوفایی در میان مردم را فراهم کنند. بدین طریق روابط عمومی ها، نقشی مستقیم بر تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه نیز خواهند داشت