بیمارستان بانک ملی ایران به عنوان “بیمارستان بدون دخانیات” از سوی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی معرفی و از اقدامات و خدمات دکترحمید جمالی رئیس بیمارستان بانک تقدیر شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در جلسه ای  که در معاونت درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و  با حضور دکتر سالاریان زاده  معاونت اجرایی معاونت بهداشت، دکتر ولی مدیر گروه سلامت محیط و کار، مهندس تاجیک رئیس گروه سلامت محیط،خانم مهندس بنی اردلان کارشناس برنامه دخانیات سلامت محیط معاونت بهداشت و دیگر مسئولان برگزار شد گواهینامه “بیمارستان بدون دخانیات” به دکتر جمالی ریاست بیمارستان بانک ملی ایران اعطا و از تلاش های ایشان در این زمینه قدردانی شد . 

در متن این گواهینامه آمده است: 

«به استناد ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده ۷ آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به بازدیدهای انجام شده از بیمارستان بانک ملی ایران و بررسی مستندات و فعالیت های صورت گرفته، آن امکنه به عنوان” بیمارستان بدون دخانیات” معرفی  می شود.»