روسای بیمه کوثر به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، همدان، سمنان و هرمزگان انتخاب شدند.

هادی قدس، رئیس شورا آذربایجان شرقی ، مهدی باغانی نایب رئیس شورا سمنان،طالب طبیب زاده نایب رئیس شورا هرمزگان، میثم همایی دبیر شورا چهارمحال و بختیاری و محمد جعفری دبیر شورا همدان، به عنوان معاون رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خود انتخاب شدند.