مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت:صندوق تامین در ۸ سال اخیر ۲۱.۵ همت خسارت پرداخت و از زندانی شدن حدود ۶۰هزار نفر جلوگیری کرده است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی،مهدی قمصریان با اشاره به سالگرد تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث اعلام کرد: در هشت سال گذشته ۲۱.۵ همت خسارت پرداخت و از زندانی شدن حدود ۶۰ هزار نفر جلوگیری کردیم.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تاکید کرد که اجرای کامل و تمام مواد قانون بیمه اجباری شخص ثالث مورد انتظار صنعت بیمه است.