با صدور حکمی از سوی رئیس هیئت مدیرۀ شرکت پتروشیمی مروارید مهندس محمود فخرایی سکان هدایت این شرکت را برعهده گرفت.

مهندس فخرایی پیش‌از این مدیر عامل شرکت پتروشیمی فارابی را عهده‌دار بوده‌اند.

تجارت گردان | مهندس فخرایی مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید شد