شرکت پتروشیمی پردیس در برنامه ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه موفق به تمدید گواهینامه استانداردهای ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)، ISO14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)، ISO/TS29001:2020 (سیستم مدیریت کیفیت در صنعت پتروشیمی) و ISO50001:2018 (سیستم مدیریت انرژی) شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس، برنامه دو روزه ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه ، با حضور نمایندگان شرکت آرین توف پاسارگاد در مجتمع پتروشیمی پردیس برگزار گردید.

در این برنامه، ممیزان با حضور در واحدهای مختلف مجتمع پتروشیمی پردیس به بررسی انطباق عملکردها و فعالیت های انجام شده با استانداردها پرداختند و براساس گزارش ارائه شده در اختتامیه دوره ممیزی، پتروشیمی پردیس بدون هیچگونه عدم انطباق، موفق به تمدید گواهینامه استانداردهای ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)، ISO14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)، ISO/TS29001:2020 (سیستم مدیریت کیفیت در صنعت پتروشیمی) و ISO50001:2018 (سیستم مدیریت انرژی) شد.

از جمله نقاط قوتی که در این برنامه مورد توجه ممیزین قرار گرفت می توان به فراگیری سیستم مدیریت یکپارچه مستقر در سازمان و تسلط تمامی افراد شاغل در شرکت به نیازمندیهای سیستم مدیریت یکپارچه و طرح ریزی و استقرار و نگهداری مناسب این سیستم، انتخاب آموزش تعداد قابل توجه کارکنان به عنوان ممیز داخلی سیستم مدیریت یکپارچه، فرآیند اندازه گیری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و کنترل اثربخشی اقدامات، انجام آنالیز بدنی و ارائه  توصیه های مرتبط با  تغذیه و تحرک به کارکنان  از طریق تجهیز In body و تدوین جامع سناریوی مانور خرابکاری و ایجاد حریق در مخازن گازوییل اشاره نمود.