این راکتور که از آن بعنوان قلب واحد متانول نام برده می شود به سفارش شرکت آپادانا خلیج فارس و برای نخستین بار در کشور طراحی و تولید شده است.

گفتنی است تا پیش از این طراحی و ساخت این اینترنال داخلی انحصارا در اختیار یک شرکت اروپایی بود که با طراحی و ساخت این مجموعه پیچیده به سفارش پتروشیمی آپادانا گامی بزرگ در راستای توسعه دانش بومی و حمایت از شرکتهای سازنده و دانش بنیان ایرانی  برداشته شده است.