نصب و راه اندازی کمپکتور واحد سولفات پتاسیم شرکت پتروشیمی ارومیه به اتمام رسید.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه، نوبخت مشاور ارشد مدیرعامل در تولید و عملیات مجتمع با بیان اینکه با نصب و راه اندازی این کمپکتور، محصول تولیدی این واحد به ۱۲۰ تن در روز افزایش خواهد یافت، افزود تمامی مراحل نصب و راه اندازی به دست متخصصان داخلی خود شرکت انجام پذیرفته و با شروع به کار آن محصول سولفات پتاسیم به مراتب با کیفیت تر تولید و به بازار های داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.
گفتنی است شرکت پتروشیمی ارومیه که با تازگی برنده ۲۰ هزار تن مناقصه فروش کود سولفات پتاسیم از سوی سازمان خدمات حمایتی کشاورزی شده و تمام تلاش خود را به جهت تولید محصول به مراتب با کیفیت تر از قبل خواهد نمود.