در حاشیه بازدید از واحد فولاد مبارکه، مهدی انصاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه، اظهار داشت که فولاد مبارکه با اقدامات موفق در زمینه پسماند، تصفیه و بازچرخانی پساب‌ها، گام‌های مهمی برای حفظ محیط زیست برداشته است.

انصاری افزود: اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان مبارکه به صورت حضوری، برخط و هفتگی به نظارت دقیق بر عملکرد زیست‌محیطی فولاد مبارکه می‌پردازد و خوشحالیم که این شرکت بهبود مستمر در فرایندهای محیط زیستی خود را ادامه می‌دهد.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه نقص یا کوتاهی، اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان مبارکه به‌صورت قاطع اقدامات قانونی را آغاز خواهد کرد و بخش‌هایی که استانداردهای محیط زیستی را رعایت نکنند، به لیست بخش‌های آلاینده اضافه خواهند شد.

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فولاد مبارکه نظارت جدی و موثری بر انجام به موقع معاینات فنی اتوبوس‌های ناوگان ترابری سنگین و خودروهای سواری خود دارد.