مدیر آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی فولاد مبارکه در آیین بزرگداشت مقام معلم و قدردانی از مدرسان، تسهیل‌گران و ذینفعان همکار آموزش در این شرکت از تدوین یک الگوی راهبردی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ آموزش و یادگیری خبر داد و گفت: این الگو که از سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرده، بر بالندگی به عنوان اصلی‌ترین محور تمرکز دارد.

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی فولاد مبارکه تأکید کرد که بالندگی، نوآوری را در هر سازمانی به ارمغان می‌آورد و برای دستیابی به این هدف، نیازمند رهبران نوآور و کارکنان متعهد و مشتاق است.

وی همچنین به اهمیت مهارت‌افزایی و توان‌افزایی به عنوان دو بازوی اصلی یک سازمان نوآور اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه این دو مقوله را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

در ادامه، کاظمی بر اهمیت استعدادیابی، فرهنگ و خانواده به عنوان اولویت‌های راهبردی شرکت تأکید و اظهار داشت که فولاد مبارکه به عنوان یک سازمان خانواده‌محور و خانواده‌دوست شناخته می‌شود.

وی در پایان اعلام کرد که فولاد مبارکه در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند قرار دارد و این تحول با درک، شناسایی، تحلیل و به‌کارگیری داده‌ها به منظور افزایش کارآمدی سازمان، محقق خواهد شد.