مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه علاوه بر تأمین نیاز انرژی خطوط تولیدی خود به عنوان پیشران اقتصادی کشور و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، ایجاد محیط سبز و پاک و شرایط یک زندگی بهتر برای مردم جامعه به حوزه انرژی ورود جدی و قابل تأملی کرده است.