سینا ربی مدیر پروژه های ناحیه احیا: یکی از اهداف استراتژیک فولاد خوزستان، تکمیل زنجیره تولید در فنس داخلی شرکت است. با راه اندازی و بهره برداری از بزرگ ترین مگامدول آهن اسفنجی کشور علاوه بر بی نیازی از خرید آهن اسفنجی به میزان ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن در سال، پتاسیل فروش و صادرات این محصول نیز فراهم می شود