بیمه پاسارگاد با توجه به ایام پایانی سال۱۴۰۲ و افزایش ترددهای شهری و جاده ای به منظور کاهش ریسک خودرو ها طرح تخفیف خرید بیمه نامه های بدنه خودرو را با ۱۰ درصد تخفیف از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۲ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ فعال خواهد بود.

در ایام پایانی سال بیمه پاسارگاد به فکر مجتمع های مسکونی شما هم هست، به همین منظور طرح تخفیف بیمه نامه آتش سوزی بیمه پاسارگاد ویژه منازل مسکونی با ۳۰ درصد تخفیف، واحد های غیر صنعتی با ۲۰ درصد تخفیف و واحد های صنعتی با ۱۰ درصد تخفیف برای متقاضیان خرید این بیمه نامه از ابتدای اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۳  فعال خواهد بود.