شرکت پتروشیمی ارومیه برنده مناقصه سولفات پتاسیم گرانوله سازمان خدمات حمایتی کشاورزی شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه؛ در مناقصه سولفات پتاسیم گرانوله سازمان خدمات حمایتی کشاورزی، پتروشیمی ارومیه به میزان ۲۰ هزار تن برنده شد.
لازم به ذکر است در مناقصه مذکور قیمت هرکیلوگرم محصول سولفات پتاسیم گرانوله، ۴۱۳۵۰۰ ریال بوده و جمعاً ارزش کل فروش۸/۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که در طی شش ماه ، محصول تحویل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خواهد شد.