داود جعفری‌فر؛ مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام در دیدار با علیرضا محمدی؛ مدیر کل محیط‌زیست استان گفت:پتروشیمی ایلام خود را مقیّد به رعایت قوانین و مقررات و صیانت از محیط زیست می‌داند.

جعفری‌فر با تسلیت شهادت رئیس‌جمهور مردمی و شهدای خدمت ادامه داد: سازمان محیط زیست پشتیبان تولید است و این شرکت بر اساس زمان‌بندی مشخص مسائل زیست‌محیطی‌ پیرامون مجتمع پتروشیمی ایلام را به صورت شفاف بررسی و رفع می نماید.

وی افزود:پتروشیمی ایلام با حمایت محیط‌زیست استان خود را در قبال مسائل زیست‌محیطی، سلامت مردم و کارکنان مسئول می‌داند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی ایلام، در‌ این دیدار پیرامون موضوعات و دیگر مسائل زیست‌محیطی مذاکره و مقرر شد زمینه های همکاری بین شرکت پتروشیمی ایلام و سازمان محیط زیست در قالب تفاهم نامه مشترک به منظور حمایت از زیست بوم استان در آینده نزدیک برنامه ریزی و اجرایی گردد.