مبلغ فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ همزمان با احکام پرسنلی مطابق با ساختار تفصیلی جدید از اول اسفند ماه ۱۴۰۲ برای کارکنان برقرار می شود.

مبلغ فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ همزمان با احکام پرسنلی مطابق با ساختار تفصیلی جدید از اول اسفند ماه ۱۴۰۲ برای کارکنان برقرار می شود.

به گزارش رویداد شرق به نقل از دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست؛ مصطفی پورعلی شهری از برقر اری فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ همزمان با احکام پرسنلی مطابق با ساختار تفصیلی جدید برای کارکنان خبر داد.
دبیر هیئت مدیره شرکت ملی پست گفت: «در چهلمین نشست هیئت مدیره که در تاریخ هفتم اسفند ۱۴۰۲ انجام گرفت، بنا بر مساعدت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست مقرر شد به منظور ارتقای سطح معیشت پرسنل، احکام کارکنان مطابق با ساختار تفصیلی جدید به انضمام برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ در اسفند ماه سال جاری صادر و ابلاغ گردد.»
پورعلی شهری افزود: «این مبلغ برای کارکنان شاغل در مشاغل اختصاصی با عناوین کارمند امور پستی و کارشناس امور پستی به میزان ۵۰درصد و برای سایر مشاغل ۳۵ درصد خواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «تخصیص بند قانونی مذکور به رشته شغلی کارمندان امور پستی مسبوق به سابقه نبوده و صرفا به منظور ارتقای سطح انگیزه کارکنان فاقد ردیف کارشناسی در ساختار جدید صورت پذیرفته است.»