فرج اله قدمی، مدیر عامل بانک سرمایه، در پیامی به شرح زیر روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت:

روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است برای قدردانی از دانشوران، دانشگاهیان، کارشناسان، تکنسین‌ها، و همه تلاشگران دانا و فرهیخته‌ای که در باب ظریف‌ترین رفتار آدمی، یعنی ارتباط انسانی، می‌اندیشند و برای افزودن به وسعت و عمق و دقت آن می‌کوشند؛ طلایه‌داران عصر زیبا و باشکوهی که در آن، ابزارهای ارتباطی همه‌ی انسان‌ها را نه تنها در چشم‌ها و گوش‌ها و زبان‌ها که در قلب‌ها نیز به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت.

این روز را به تمامی کوشندگان عرصه ارتباطات و روابط عمومی تبریک عرض نموده، پیروزی‌های روزافزون ایشان را که در حقیقت پیروزی‌های میهن عزیزمان در این عرصه نوین و حیاتی است، صمیمانه آرزومندم.

فرج اله قدمی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره