بر اساس گزارشات منتشره از سوی شرکت بیمه “ما”، هیات مدیره این شرکت، افزایش سرمایه از مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای را پیشنهاد کرد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بیمه “ما”، پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه “ما”( سهامی عام) از مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ در سامانه کدال منتشر شد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه قطعی منوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی خواهد بود.