صنعت نفت برای پیشگیری از حوادث نیازمند بازبینی مجدد فرهنگ ایمنی است و بایستی تفکر ایمنی محور بر تفکر تولید محور در اولویت قرار گیرد و ساختار مواجه کاری براساس اولویت دادن به تفکر پیشگیری از حوادث و رعایت کامل و جامع و به موقع هر سه مقوله HSE است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس محمود نصیری در هشتمین گردهمایی تخصصی روسای HSE ، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران در رابطه با اشاره به علل حوادث اخیر صنعت نفت و عدم ارتباط آن با بی انگیزگی شغلی اظهار داشت : بررسی علل ریشه ای این گونه حوادث موید این نکته است که عوامل انگیزشی  در این موضوع دخیل نبوده و عامل اساسی عدول از ضوابط و مقررات ایمنی بانی این حوادث است.

وی با بیان این موضوع که ملت شریف ایران با برخورداری از حس و باور عمیق دینی و میهنی همیشه فرهنگ ایثار و گذشت سرلوحه آنان در خدمت به کشورمان است و مشکلات و کمبودها باعث از بین رفتن مسئولیت پذیری آنها نمی شود ، خاطرنشان کرد :فداکاری و خدمت در سخت ترین شرایط کاری در صنعت نفت موید این نکته است و برای رسیدن به صنعتی ایمن ، علاوه بر حفظ این روحیه نیازمند آموزش ؛ افزایش تخصص و به کار بستن ضوابط ایمنی قبل از هر گونه فعالیتی هستیم تا کارکنان خدوم این صنعت با طیب خاطر در محل کار خود حضور یابند.

بر اساس این گزارش ، مهندس نصیری با معرفی اجمالی حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب و پارامترهای خاص این شرکت اظهار داشت : حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در چهار استان کرمانشاه ، ایلام ،لرستان و شمال خوزستان است. این شرکت هم اکنون دارای یک میدان گازی و ۱۲ میدان نفتی فعال است  که پنج میدان نفتی پایدار غرب ، آبان ،دهلران ،نفت شهر و آذر به عنوان میادین  مشترک محسوب می شوند که این موضوع تمهیدات و حساسیت ویژه ای برای تولید مستمر و بی وقفه را ایجاب می نماید.  همچنین وجود ۶۵۰ کیلومتر نوار مرزی مشترک با کشور عراق ؛ صیانت از تاسیسات ، پاکسازی و مین روبی و ادوات جنگی به جا مانده در مناطق تحت پوشش شرکت و پایش مستمر آنها را می طلبد تا حادثه ای برای کارکنان و تاسیسات شرکت به وجود نیاید.

 مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ،  دیگر شاخصه این شرکت را وجود تنها میدان گازی در غرب کشور ذکر کرد و اظهار داشت : میدان گازی تنگ بیجار در شرایط فعلی تنها میدان گازی توسعه یافته در غرب کشور به شمار می‌رود که به همین دلیل نقش ویژه ای در تامین گاز زمستانی دارد ؛ همچنین  گاز این میدان از ترش ترین نوع میادین گازی دنیا  است که  این موضوع نیازمند تجهیزات و تاسیسات خاص و شرایط بهره برداری ، تعمیرات و نگهداشت آن نیز ویژه  است.