کارگاه آموزشی “مطالعه، طراحی و تدوین چارچوب رقابت و مدیریت تعارض ذینفعان در صنعت بیمه با توجه به قوانین بالادستی و راهبردی کشور”، از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به صورت مجازی و از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، در این کارگاه آموزشی که به ارائه نتایج طرح پژوهشی با عنوان “مطالعه، طراحی و تدوین چارچوب رقابت و مدیریت تعارض ذینفعان در صنعت بیمه با توجه به قوانین بالادستی و راهبردی کشور” اختصاص دارد، «شناسایی موارد تعارض و تضاد منافع در زنجیره تولید صنعت بیمه»، «ارائه راهکارهای جلوگیری از تعارض منافع در صنعت بیمه» و «آیین‌نامه پیشنهادی تعارض منافع در صنعت بیمه» توسط دکتر فرزان خامسیان مدیر گروه پژوهشی عمومی بیمه پژوهشکده بیمه ارائه خواهد شد.

حضور در این ‎رویداد علمی برای عموم آزاد و مستلزم ثبت نام از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه به نشانی  https://trn.irc.ac.irمی‌باشد.
پس از ثبت نام، ورود به کارگاه‏ از طریق همین نشانی امکان‌پذیر خواهد بود و به کلیه شرکت کنندگان نیز گواهی حضور اعطا می‌گردد.

رویداد شرق | کارگاه آموزشی مطالعه، طراحی و تدوین چارچوب رقابت و مدیریت تعارض ذینفعان در صنعت بیمه با توجه به قوانین بالادستی و راهبردی کشور