شرکت ملی پست موفق به دریافت تندیس و گواهی تعهدبه‌تعالی در بیست و یکمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از دفتر ارتباطات و اموربین الملل شرکت ملی پست؛ بیست و یکمین دوره همایش جایزه ملی تعالی با هدف ارزیابی عملکرد و دستاوردهای سازمان های دولتی و خصوصی به ویژه در حوزه کسب و کار و استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی با توجه به الگوهای تعالی سازمانی و در فضای تبادل و اشتراک تجربیات و یافته های مشترک در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. 

بر اساس این گزارش شرکت ملی پست برای نخستین بار در این همایش شرکت و موفق به دریافت تندیس و گواهی تعهد به تعالی شد.

شایان ذکر است همایش تعالی سازمانی قدیمی‌ترین و معتبرترین همایش رسمی و ملی کشور در حوزه تعالی است که علاوه بر دارا بودن نظام نامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد تایید سازمان ملی بهره وری است که از سال ۱۳۸۲ هر ساله با حضور شرکت های برتر و سرآمد و همچنین مدیران و کارشناسان در حوزه تعالی سازمانی در اسفندماه برگزار می‌شود و در آن از برندگان جایزه ملّی تعالی سازمانی تقدیر می‌شود.