مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در سفر به استان سیستان و بلوچستان یکهزار و ۴۵۱ واحد نوسازی شده در استان بهره‌برداری شد، از بهره‌برداری یکصد هزار و ۶۸۴ واحد در دولت سیزدهم خبر داد.

محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با وزارت راه و شهرسازی از بهره‌برداری یکهزار و ۴۵۱ واحد نوسازی شده در بافت‌های فرسوده سیستان و بلوچستان خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون آمار واحدهایی که در فرآیند نوسازی قرار گرفتند از ۲۸۲ هزار واحد عبور کرده است، گفت: از واحدهایی که فرایند نوسازی آنها آغاز شده است تاکنون یکصد هزار و ۶۸۴ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بیان جزئیات نوسازی واحدهای بهره برداری شده در بافت‌های فرسوده شهرهای کشور توضیح داد: واحدهایی که در طی دولت سیزدهم بهره‌برداری شده‌اند شامل ۱۲ هزار و ۳۲۰ واحد در دهه فجر ۱۴۰۰، ۱۳ هزار واحد در هفته دولت ۱۴۰۱، ۵ هزار و ۸ واحد در خرداد ۱۴۰۲، ۱۹ هزار و ۲۸۰ واحد در هفته دولت ۱۴۰۲، ۷۶۰ واحد در سفر وزیر راه و شهرسازی به  اردبیل در سال ۱۴۰۲، ۶ هزار و ۶۳۲ واحد در سفر استانی هیات دولت به استان‌های فارس، کردستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، گلستان، زنجان و هرمزگان، ۲۱ هزار و ۳۶۷ واحد افتتاحات پایان سال ۱۴۰۲، ۳۹۲ واحد سفر استانی دولت به سمنان در سال جاری، یکهزار و ۲۳۹ واحد سفر هیات دولت به استان قم در سال جاری، ۳ هزار و ۲۳۵ واحد در سفر استانی هیات دولت به به مازندران، ۱۶ هزار واحد افتتاحات خردادماه امسال استان تهران  و یکهزار و ۴۵۱ واحد در سفر وزیر راه و شهرسازی به شمال سیستان و بلوچستان است.