قرارداد همکاری با پتروشیمی صدف، به منظور تأمین یوتیلیتی‌های مورد نیاز این شرکت، رسماً ابلاغ شد. این قرارداد، که نشان‌دهنده تعهد مبین انرژی به توسعه پایدار و حمایت از تولید مستمر است، گامی مهم در تضمین پایداری و افزایش کارایی در صنایع پتروشیمی منطقه به شمار می‌رود.

شرکت «پتروشیمی صدف خلیج‌فارس» بزرگترین مجتمع تولیدی الاستومر خاورمیانه است و از این پس از خدمات تخصصی مبین انرژی شامل تأمین بخار و آب و هوای سرویس، بهره‌مند خواهد شد.
با تامین این نیازها و همکاری دوجانبه، پتروشیمی صدف دغدغه‌ای در راه اندازی و تولید محصول نخواهد داشت.
گفتنی است، مبین انرژی خلیج فارس، با تکیه بر تجربه و تخصص خود در ارائه خدمات یوتیلیتی، به عنوان یک شریک استراتژیک در صنعت پتروشیمی مطرح بوده و با این قرارداد جدید، بر تعهد خود را به جهش و پشتیبانی از تولید پایدار تأکید می‌کند.