مدیرعامل صندوق و مدیران به منظور ارزیابی عملکرد صندوق تأمین در اجرای تعهدات و اختیارات تفویض شده و آسیب شناسی و حل مسایل شعب صندوق، طی ۱۷ ماه از تمامی ۳۱ شعبه صندوق در کشور بازدید کردند.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، برای نخستین بار در تاریخ صندوق، پس از استقلال آن به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مستقل، مدیرعامل صندوق و مدیران به منظور ارزیابی عملکرد صندوق تأمین در اجرای تعهدات و اختیارات تفویض شده و آسیب شناسی و حل مسایل شعب صندوق، طی ۱۷ ماه از تمامی ۳۱ شعبه صندوق در کشور بازدید کردند.

به منظور توسعه ارتباطات و تعاملات سطح استانی طی ۳۱ سفر ، تعداد ۲۶۴ جلسه صورت گرفته که شامل ۲۶ دیدار با روسای کل دادگستری، ۴۶ دیدار با مقامات پلیس راه و راهور ناجا ، ۲۴ دیدار با مقامات انتظامی، ۲۳ دیدار با مقامات اقتصادی استان ها، ۲۶ دیدار مردمی، ۲۳ دیدار با خانواده معزز شهدای مدافع حرم، ۲۶ دیدار مقامات استانداری. ۵۱ دیدار مقامات قضایی دادگستری، ۹ دیدار مقامات پزشکی قانونی و… انجام شده است.

بر اساس این گزارش، در طول ۳۱ سفر استانی، ۲۶۴ جلسه انجام که به طور میانگین در هر سفر، ۹ دیدار و جلسه صورت گرفته است.

انتظار می‌رود دور دوم سفرها برای پیگیری مصوبات دور اول به زودی آغاز شود.