مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اعلام داشت ۴۲ درصد مجموع ضمانت نامه های صادره توسط صندوق در دولت سیزدهم صورت پذیرفته است.

البرز محمدی مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون در مشهد مقدس اظهار داشت:طی دوره های پیشین، همواره به تعاون به عنوان حل مساله مقطعی نگریسته شده است و برنامه پیوسته و مستمر برای رشد و شکوفایی تعاون کمتر وجود داشته است.

محمدی افزود: دو میلیون مسکن در سطح کشور با استفاده از ظرفیت تعاونی ها ساخته شده است که حدود ۲ یا ۳ درصد آن با مشکل مواجه بوده است، توانمندی و کارآمدی تعاون در اجرای پروژه های مسکن نباید تحت تاثیر این ۲ یا ۳ درصد نادیده گرفته شود.

وی تاکید کرد: تعاونی های مصرف و حمل و نقل در دهه ۶۰ و در دوران جنگ تحمیلی، نیز عملکرد و کارکردی مناسب داشته اند، گرچه برای تداوم عملکرد این تعاونی ها تدابیر لازم پیش بینی نشد.

محمدی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور اعتقاد وافر به امر تعاون دارند و دولت سیزدهم فرصتی مناسب برای گسترش و شکوفایی تعاونی ها است.

مدیر عامل صندوق ضمانت یادآور شد: ۴۲ درصد مجموع ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از بدو تاسیس تاکنون، در دولت سیزدهم صورت پذیرفته است. همچنین ۹۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش تعاون با ضمانت نامه های صندوق مورد حمایت قرار گرفته است.

وی گفت: اقدامات مناسبی برای افزایش سرمایه صندوق صورت پذیرفته است، همکاران بانک توسعه تعاون تعامل و همکاری مناسبی با صندوق داشته اند، از همکاران اتاق تعاون انتظار می رود در همکاری با صندوق نهایت اهتمام را مد نظر داشته باشند.